Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Preifatrwydd a chwcis ar wefannau

Polisi Preifatrwydd Gwefannau a Gwarchod Data

Mae’r Brifysgol yn Rheolwr Data Cofrestredig fel y diffinnir gan Ddeddf Gwarchod Data 2018. Bydd unrhyw fanylion personol a gesglir drwy’r wefan hon ac a roddir gennych chi, yn cael eu prosesu yn unol â’r Ddeddf, a byddant yn cael eu defnyddio at y ddiben neu’r dibenion a nodir ar y dudalen berthnasol.
Efallai y byddwch chi hefyd yn dymuno edrych ar ein:

Preifatrwydd a chwcis ar wefannau

Ar y rhan fwyaf o’r tudalennau ar ein gwefannau swyddogol, rydym yn casglu gwybodaeth log rhyngwyd safonol a manylion patrymau ymddygiad ymwelwyr. Gwnawn hyn er mwyn dod i wybod nifer yr ymwelwyr â gwahanol rannau o wefannau’r Brifysgol. Rydym yn casglu’r wybodaeth hon mewn ffordd na ellir adnabod unrhyw un. Nid ydym yn gwneud unrhyw ymgais i ddarganfod pwy yw’r rhai sy’n ymweld â’n gwefan.

Ni fyddwn yn cysylltu unrhyw ddata a gesglir o’r safle hwn gydag unrhyw wybodaeth bersonol o unrhyw ffynhonnell er mwyn adnabod rhywun. Os ydym am gasglu gwybodaeth bersonol drwy ein gwefan o’r hyn y gellir adnabod rhywun, byddwn yn dweud wrthych am hyn. Byddwn yn ei gwneud yn glir pan fyddwn yn casglu gwybodaeth bersonol, ac yn egluro’r hyn y bwriadwn ei wneud gyda hi. Enghraifft o hyn fyddai lle’r ydym yn defnyddio ffurflen i’ch galluogi i wneud cais am brosbectws neu wybodaeth arall o’r fath.