Map Campws Prifysgol Bangor

Adeiladau A–Y

Ysgolion a Cholegau

Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes

Coleg Gwyddorau’r Amgylchedd a Pheirianneg

Coleg Gwyddorau Dynol

Gwasanaethau a Chyfleusterau

Llety Myfyrwyr

Pentref Ffriddoedd

Ffordd y Coleg

Pentref y Santes Fair

Bwyd a Diod

Ffordd y Coleg

Ffordd Deiniol

Safle Ffriddoedd

Safle’r Normal

Y Santes Fair

Cyfleusterau Chwaraeon

Safle Ffriddoedd

Safle’r Normal

Y Santes Fair

Safle Treborth