Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Croeso i Pontio

Mae Prifysgol Bangor yn eich croesawu i Pontio – canolfan lle ceir cymysgedd cyffrous ac unigryw o’r Celfyddydau a Diwylliant, Arloesi, Addysg a Chymuned.

Mae’r enw ‘Pontio’ yn ymgorffori hanfod ac ethos ein canolfan newydd. Mae Pontio’n dod â’r ddinas a’r Brifysgol at ei gilydd mewn ffordd real a gweladwy, wrth i bawb ddod ynghyd i arloesi a dysgu a mynd i’r sinema, y theatr, ac i'r llefydd bwyta ac yfed.

Mae Pontio nid yn unig yn arddangos y gorau o fyd y celfyddydau a diwylliant gan gynnwys drama, cerddoriaeth, dawns, a syrcas cyfoes yn lleol a rhyngwladol. Mae yn fan gwerthfawr i arloesi a menter, gan gysylltu arbenigedd y Brifysgol mewn ymchwil, dylunio a datblygu cynnyrch â busnesau a menter yn ein rhanbarth. Mae Pontio hefyd yn ganolbwynt i fyfyrwyr, gan gynnwys swyddfeydd newydd Undeb y Myfyrwyr ac ystafelloedd dysgu a mannau cyfarfod cymdeithasol o ansawdd uchel y gall pawb eu mwynhau.

Ac, yn eithriadol bwysig, mae’r ganolfan yn ychwanegu’n sylweddol at y cyfleusterau a geir ym Mangor a’r cyffiniau er budd economaidd, cymdeithasol a diwylliannol y Brifysgol a’r gymuned ehangach. Mewn sawl ffordd, felly, mae canolfan Pontio’n cyfiawnhau ei henw a’i gweledigaeth drwy sefydlu pont rhwng gwahanol elfennau’r brifysgol a’r gymuned yng ngogledd-orllewin Cymru.

Cyllidwyd Pontio gan y Brifysgol, gyda chymorth sylweddol gan Lywodraeth Cymru, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Chyngor Celfyddydau Cymru. Hwn yw’r prif broject yn ystod cam presennol rhaglen fuddsoddi Prifysgol Bangor yn ei hystâd a’i chyfleusterau.

*Cyllidir Pontio trwy Gronfa Buddsoddi Cyfalaf Strategol (SCIF) Llywodraeth Cymru, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF), Prifysgol Bangor a Chyngor Celfyddydau Cymru.