Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ymchwil â Phrifysgol Bangor

Cydnabu Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 fod mwy na thri chwarter o ymchwil Bangor naill ai “gyda’r gorau yn y byd” neu “yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol”. Ar sail cyflwyniad y brifysgol mewn 14 uned asesu, cafodd 77% o’r ymchwil ei osod yn y ddwy haen uchaf o ran ansawdd ymchwil, sydd yn uwch na’r cyfartaledd ymysg holl brifysgolion y Deyrnas Unedig.